دانستنی ها


 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ۱۹:۲۶:۵۵
 • در دانستنی های یونجه
 • توسط admin
 • نمایش ها: 2017
 • اخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۴:۳۵:۱۶

بذر مساسرسا

به‌منظور بررسی تأثیر فاصله بین ردیف و میزان مصرف بذر یونجه (رقم مساسرسا) بر اجزای عملکرد و میزان عملکرد بذر، آزمایشی از سال زراعی 1379 به‌مدت 4 سال زراعی (سال اول سال استقرار) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. آزمایش به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی شامل 3 سطح فاصله بین ردیف (50، 60 و 70 سانتی‌متر) و تیمار فرعی شامل 5 سطح میزان مصرف بذر (5، 10، 15، 20 و 25 کیلوگرم بذر در هکتار) بود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال بر کلیه صفات تأثیر بسیار معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد داشت. همچنین فاصله بین ردیف بر کلیه صفات به غیر از تعداد غلاف در خوشه تأثیر بسیار معنی‌داری داشت (01/0P<)، ولی تأثیر تیمار مصرف بذر فقط بر صفات تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد بذر در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار گردید. اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر هیچ‌یک از صفات معنی‌دار نگردید. سایر نتایج نشان داد که عملکرد بذر در سال دوم بیشتر از سال‌های دیگر بود. همچنین با افزایش فاصله بین ردیف تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد بذر کاهش یافت. نتایج همبستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد بذر نشان داد که عملکرد بذر با صفات تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزاردانه همبستگی مثبت و بسیار معنی‌داری داشت. به‌نظر می‌رسد مصرف بذر تا 15 کیلوگرم در هکتار از طریق افزایش تعداد خوشه و وزن دانه زمینه دست‌یابی به تولید بذر در یونجه رقم مساسرسا را فراهم می‌کند.

اشتراک
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

نظر دهید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری. غیر فعال
وبسایت::
کد امنیتی:: فیلد اجباری.
دیدگاه: فیلد اجباری.